Monday, May 21, 2012

Si Jabir dohot Joultop #1

Si Jabir : Amangoi amang..! Godang hian kongkalingkong hubereng di na masa on. On ma hu dokhon tu ho Joultop, anakku hasian. Burju-burju ma ho na marsikkola i amang. Asa boi annon ho na pature negaratta on. Nga sursar hubereng sude na on.

Joultop : olo bapa, au pe tong do hu ihutton akka na masa saonari on. Nga lam sega be hubereng negara ta on. Godang akka korupsi, kolusi dohot nepotisme di sude sektor. Apalagi mamereng barita na lagi hot saonari tentang skandal Petral, anak perusahaan ni Pertamina i. Amangoi amang. Tu dia ma boanon negaratta on ate?

Si Jabir : ima ale Joultop. Ho do huharaphon laho boi pature negaratta on. Persiappon ma dirim amang. Burju-burju ho marsikkola, dao ma sian ho HOTEL (Hosom, Teal, Late), KKN, dohot akka na parroha na jahat i. Pajonok dirim tu Tuhan i, asa ditiuri Tuhan i ate-ate dohot pikkiran mu amang. Molo holan IQ do, dang sukkup i amang. Ikkon tong do jago EQ dohot SQ mu ate, amang.

Joultop : Olo among. Hu ulahon pe sude akka podami. Tangiang kon au among, asa boi au gabe jolma na hasea haduan. On do sada sita-sita ku, ikkon boi au haduan gabe menteri, asa hupature jo sude akka na sursar di negara on.

Si Jabir : Dang hea mabolus ari molo so hutangiangkon ho amang. Sai saut ma nian ho gabe menteri haduan. Balga do anggo harapan ku tu ho. Saonari burjuhan ma jo na marsikkola i, pajonok tu Tuhan dirim, huhut bereng-berengi akka na masa di negaratta on, asa terasah jiwa nasionalismem.

Joultop : Olo among. Alai unang pola pa pesimis hu hita, bapa. Godang pe permasalahan di bangso on, pasti do adong jalan kaluar na. Asal ma gogo hita mangula dohot martamiang dilehon Tuhan ni do dalan laho pature bangso ta on.

Si Jabir : i ma tahe amang. Sanga do malala rohakku mamereng akka na masa on. Toho do na nidok mi. Ikkon optimis do hita mamereng masa depan bangso on. Balga hian rohakku di habisukon mi amang. Mauliate ma di Tuhan i..

No comments:

Post a Comment