Monday, September 17, 2012

Amsal 31 : 10-31 : Isteri Yang Cakap


31:10. Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata. 
31:11 Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 
31:12 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 
31:13 Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. 
31:14 Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. 
31:15 Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. 
31:16 Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. 
31:17 Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. 
31:18 Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. 
31:19 Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. 
31:20 Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. 
31:21 Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 
31:22 Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. 
31:23 Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. 
31:24 Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. 
31:25 Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. 
31:26 Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya
31:27 Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. 
31:28 Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia
31:29 Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. 
31:30 Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. 
31:31 Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang!

Soli Deo Gloria

Gambaran istri yang cakap ini ditulis oleh seorang Raja yang paling berhikmat yang pernah ada, Raja Salomo. Benar-benar istri idaman setiap pria, termasuk saya. hehehe. Semoga saya bisa mendapatkan istri yang seperti ini. ( sembari mengedipkan mata buat "Babe di Sorga" :D ) 
Amiiiinnnn...

No comments:

Post a Comment